Saturday, July 21, 2012

Zikir Puji-Pujian » Himpunan Zikir-Zikir Terbaik (CD)


ZIKIR PUJI-PUJIAN - HIMPUNAN ZIKIR-ZIKIR TERBAIK (CD)
TERBITAN : INTEAM RECORDS SDN. BHD
PRICE : RM19.90

Track List: Al-Hamdalah
Laailahaillallah, Kalimah Toyyibah
Alaika Tawakkaltu, Ya Hayyu Ya Qayyum, Allahu Ya Allah
Hasbiallah, Hasbi Rabbi, Allahu Allah, Doa Taubat 1. Doa Taubat 2
Allahumma Antas Salam, Ya Allah, Doa Muhasabah
Bismillahillazi La Yadurru Ma'asmihi
 Ya Amanal Khaifin

Ya Hayyum Ya Qayyum 'Download'

No comments:

Post a Comment