Friday, May 4, 2012

Khalifah Zuhud Umar Bin Abdul Aziz (Buku)

KHALIFAH ZUHUD UMAR BIN ABDUL AZIZ
PENULIS : TUAN GURU SYEIKH MUHAMMAD NURUDDIN MARBU AL-MAKKI
PRICE : S. M RM 22.00
S. S RM24.00

Buku ini mendiskusikan sejarah dan rantaian perjalanan hidup Khalifah Umar selain memaparkan corak pemerintahan beliau pada zamannya. Selain itu, buku ini turut merungkai kepekaan serta sensitiviti beliau terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat jelata. Dapatkan buku ini bagi usaha memahami dan mempelajari ciri-ciri kepimpinan terpuji yang sewajarnya ada bagi seorang pemimpin terbaik di dunia dan di Akhirat

KHALIFAH ZUHUD-UMAR ABDUL AZIZ

Selepas kewafatan Rasulullah SAW,muncul beberapa orang pemimpin terpuji demi menyambung legasi sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.Umar Bin Abdul Aziz,salah seorang tokoh pemimpin agung yang dikurniakan Allah keperibadian yang luar  biasa.Kepimpinan serta corak pemerintahannay menjadi satu modul dan ikon bagi pemimpin sepanjang zaman hingga bergelar Mujaddid Kurun Pertama.

Buku ini menduksikan sejarah dan rantaian perjalanan hidup Khalifah Umar selain memaparkan corak pemerintahan beliau pada zamannya.Selain itu,buku ini turut merungkaikan kepekaan serta sensitiviti beliau terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat jelata.Keadilan dan kejujuran Khalifah Umar yang berlandaskan iman dan takwa menjadi tunjang pemerintahan beliau.Oleh itu,buku ini wajar dimiliki oleh semua individu dalam usaha memahamidan mempelajari cirri-ciri kepimpinan terpuji yang sewajarnya ada bagi seorang pemimpin terbaik di dunia dan di Akhirat.

Penulis: Tuan Guru Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Makki
Terjemahan: Ustaz Mohammad Subki Abdul Rahman Al-Hafiz


No comments:

Post a Comment